Maszyny w instalacjach chłodniczych - rodzaje i właściwości.

Urządzenia mechanizmach chłodniczych

Zespoły chłodnicze są często używane w chłodnictwie, dlatego nic dziwnego, iż dzień w dzień trwają prace nad tych wyżej wymienionych udoskonalaniem i podnoszeniem tych wyżej wymienionych efektywności. Do utrzymywania potrzebnej temperatury w instalacjach chłodniczych stosuje się dzisiaj maszyny. Urządzenia w instalacjach chłodniczych mają zasadnicze znaczenie - tych wyżej wymienionych efektywność zdecyduje o dziedzinie temperatur, w jakich może wykonywać pracę konkretna instalacja. Do bardziej lubianych przynależą maszyny, jakich efektywność zamyka się w zróżnicowaniu od paru do blisko sto kW. Do dyspozycji mamy też urządzenia o różnorakim dziedzinie temperatur. Te bardziej uniwersalne moglibyśmy regulować między +10 stopniami C, a -45 stopniami. Efektywność i ciepło to nie jedyne kryteria, na kanwie jakich odróżnia się oddzielne typy agregatów. Przy tych wyżej wymienionych klasyfikacji kierujemy uwagę w dodatku na hermetyczność i gatunek czynnika chłodzącego, jaki wykorzystują. Przyjmując za warunek hermetyczność, wyróżniamy maszyny hermetyczne i półhermetyczne, tłokowe i śrubowe. Bardziej szczegółowy podział wspiera się na wskazaniu gatunku sprężarek stosowanych w określonym urządzeniu. Do najlepszych zaliczamy maszyny o 22 rozmaitych sprężarkach śrubowych, o 48 rozmaitych sprężarkach tłokowych, a w dodatku wysokowydajne maszyny wielosprężarkowe, tworzone szczególnie z myślą o zastosowaniach przemysłowych. Na kanwie gatunku czynnika chłodzącego moglibyśmy jednakże ujawnić maszyny wykorzystujące wodę oraz takie, które wykorzystują glikol.